Dotazník k uzavření manželství

Verze platná 1. 1. 2022 (dosud)

Ke stažení zde
Dotaznik_manzelstvi_2024.docx

POZOR!  Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA FORMÁT A3 OBOUSTRANNĚ - vytvoří "složku")


Osvědčení o splnění požadavků k uzavření manželství 

Verze platná od 1.1.2024 (pro církevní sňatky i občanské sňatky bez přítomnosti matrikáře)

Ke stažení zde (vyplňovatelné pdf):
osvedceni_2024.pdf


Protokol o uzavření manželství

Verze se změnami od 1.7.2023 

- ve formátu pdf:

PROTOKOL_O_UZAVRENI_MANZELSTVI_od_1_7_2023.pdf

- ve formátu doc:

PROTOKOL_O_UZAVRENI_MANZELSTVI_od_1_7_2023.docxSeznamy ověřených neobvyklých jmen

I. 
Seznamy ženských a mužských jmen ověřených Ústavem pro jazyk český v letech 2016 až 2022 (poskytnuté ÚJČ) - zde:

Muzska_jmena_2016-2022__1_.pdf

Zenska_jmena_2016-2022__1_.pdf

II.
Seznam vedený primárně Ministerstvem vnitra na základě znaleckých posudků a odborných vyjádření Ústavu pro jazyk český, které má toto ministerstvo k dispozici. Skutečnost, že nějaké jméno v tomto seznamu nefiguruje, automaticky neznamená, že jej nelze zapsat. Znamená to pouze, že MV nemá (zatím)  k dispozici posudek nebo odborné vyjádření Ústavu pro jazyk český na dané jméno. Jména v seznamu uvedená lze zapsat jako jména, jejichž správná pravopisná podoba již byla posouzena.

Jména jsou vedena abecedně. Růžově označená jména jsou ženská, modře mužská a žlutě obourodá.

Seznam MV ke stažení zde:  ZNALECKE_POSUDKY_07_2023.xlsx

III.
Seznam
rodově neutrálních jmen uvedený ve Směrnici  MV ze dne 23. června 2023, čj.  MV-72740-32/VS-2023, naleznete zde:  Občan na úřadě - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) .

Pozn. Jednotlivé seznamy se částečně obsahově kryjí.

Žádost o prověření rodného čísla slovenského občana 

Vzor žádosti byl zpracován odborem správních činností Ministerstva vnitra a je určen pro matrikáře, kteří při výkonu své činnosti potřebují prověřit platnost rodného čísla slovenského občana v souvislosti se zápisem matričních událostí a matričních skutečností. Upozorňujeme, že s ohledem na § 60 zákona o matrikách se ve většině případů rodné číslo slovenského občana, který nedisponuje českými doklady s rodným číslem, do matričních knih nezapisuje. 

Ke stažení zde:

Zadost_o_provereni_SVK_RC.xlsx

Zadost_o_provereni_SVK_RC.pdf

Vzory zápisů matričních událostí a matričních skutečností

Ověřená metodická pomůcka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Blíže k ní v sekci Služby pro matrikáře ( matrikaportal - Služby pro matrikáře), pravý sloupec dole.

POZOR! Materiál byl zpracován podle znění matričních předpisů do 31. 12. 2023. Řada částí ale zůstává nadále použitelných.


Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství

Ke stažení zde: dotaznikRP2024_Sbirka.pdf

nebo ve Wordu: dotaznikRP_2024.rtf

POZOR!  Dotazník k registrovanému partnerství (TISKNOUT NA FORMÁT A4 OBOUSTRANNĚ)


Protokol o vstupu do registrovaného partnerství

Ke stažení zde: Protokol_o_vstupu_do_RP-1.docx

Souhlasné prohlášení
o určení otcovství -
povinné vzory zápisů platné od 1. 1. 2024

Souhlasné prohlášení o určení otcovství - nenarozené dítě ke stažení zde: souhl_prohl_otcovstvi1.docx


Souhlasné prohlášení k narozenému dítěti dosud nezapsanému do knihy narození ke stažení zde: 
souhl_prohl_otcovstvi2-1.docx
 

Souhlasné prohlášení k narozenému dítěti již zapsanému v knize narození ke stažení zde:souhlas_prohlaseni3-1.docx


POZOR! Souhlasné prohlášení je nutno vyplnit osobně před matričním nebo zastupitelským úřadem ČR. Nelze zaslat poštou!

Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - povinné vzory od 1. 1. 2024

Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - nenarozené dítě ke stažení zde: dohoda_16aZoM_nenarozene_dite.docx

Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - narozené dítě dosud nezapsané v knize narození ke stažení zde: dohoda_16a_narozene_nezapsane.docx

Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - narozené dítě již zapsané v knize narození ke stažení zde: dohoda_16a_zapsane_dite.docx


POZOR! Prohlášení je nutno vyplnit osobně před matričním nebo zastupitelským úřadem ČR. Nelze zaslat poštou!


Informace k vyhledávání 
v židovských matrikách


Praktické informace k postupu v případě domněnky, že se dohledávaná matriční informace nachází v židovských matrikách. Aktualizovaná verze metodického materiálu zpracovaného Krajským úřadem Libereckého kraje.

Ke stažení zde: Informace_-_zidovske_matriky__2_-2.docx

Zápis údajů o pobytu dítěte do AISEO

Přehled způsobů zápisu údajů o pobytu dítěte v době jeho narození do agendového informačního systému evidence obyvatel: 
AISEO_zapis_udaje_o_pobytu_ditete_v_dobe_jeho_narozeni-1.xlsxSeznam elektronických matričních dokladů vydávaných státy EU

Informativní seznam platný k roku 2021. Ke stažení zde: Prehled_elektronickych_matricnich_dokladu_v_ramci_EU.xlsx

Od data zpracování seznamu mohly přibýt (a pravděpodobně i přibyly) další unijní státy vydávající matriční doklady.