Dotazník k uzavření manželství

Verze se změnami od 1.1.2022

Ke stažení zde

- ve formátu pdf:
Dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi_-_2022.pdf

- ve formátu doc:

Dotaznik_manzelstvi_2022.docx

POZOR!  Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA FORMÁT A3 OBOUSTRANNĚ - vytvoří "složku")


Protokol o uzavření manželství

Verze se změnami od 1.7.2023 

- ve formátu pdf:

PROTOKOL_O_UZAVRENI_MANZELSTVI_od_1_7_2023.pdf

- ve formátu doc:

PROTOKOL_O_UZAVRENI_MANZELSTVI_od_1_7_2023.docx


Seznam ověřených neobvyklých jmen

Seznam je vedený primárně Ministerstvem vnitra na základě znaleckých posudků a odborných vyjádření Ústavu pro jazyk český, které má toto ministerstvo k dispozici. Skutečnost, že nějaké jméno v tomto seznamu nefiguruje, automaticky neznamená, že jej nelze zapsat. Znamená to pouze, že MV nemá (zatím)  k dispozici posudek nebo odborné vyjádření Ústavu pro jazyk český na dané jméno. Jména v seznamu uvedená lze zapsat jako jména, jejichž správná pravopisná podoba již byla posouzena. 

Jména jsou vedena abecedně. Růžově označená jména jsou ženská, modře mužská a žlutě obourodá.

Seznam ke stažení zde:

ZNALECKE_POSUDKY_07_2023.xlsx

Seznam rodově neutrálních jmen uvedený ve Směrnici  MV ze dne 23. června 2023, čj.  MV-72740-32/VS-2023,  naleznete zde: Občan na úřadě - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Žádost o prověření rodného čísla slovenského občana 

Vzor žádosti byl zpracován odborem správních činností Ministerstva vnitra a je určen pro matrikáře, kteří při výkonu své činnosti potřebují prověřit platnost rodného čísla slovenského občana v souvislosti se zápisem matričních událostí a matričních skutečností. Upozorňujeme, že s ohledem na § 60 zákona o matrikách se ve většině případů rodné číslo slovenského občana, který nedisponuje českými doklady s rodným číslem, do matričních knih nezapisuje. 

Ke stažení zde:

Zadost_o_provereni_SVK_RC.xlsx

Zadost_o_provereni_SVK_RC.pdf

Přehled typů matričních dokladů v EU

Stručná tabulka členských států s uvedením, zda vydává matriční doklady a v jaké formě (písemné/elektronické). Orientační pomůcka pro matrikáře, může se časem měnit.

Ke stažení zde:
Prehled_elektronickych_matricnich_dokladu_v_ramci_EU.xlsx


Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství

Ke stažení zde:

dotaznik-k-reg-partnerstvi.rtf

POZOR!  Dotazník k registrovanému partnerství (TISKNOUT NA FORMÁT A4 OBOUSTRANNĚ)

Souhlasné prohlášení
o určení otcovství - vzory zápisů

Souhlasné prohlášení k nenarozenému dítěti ke stažení zde:
Souhlas_prohlas_otcovstvi_nenaroz_dite.pdf


Souhlasné prohlášení k narozenému dítěti dosud nezapsanému do knihy narození ke stažení zde:


Souhlas_prohlas_otcovstvi_naroz_nezapsane_dite.pdf


Souhlasné prohlášení k narozenému dítěti již zapsanému v knize narození ke stažení zde:

Souhlas_prohlas_otcovstvi_naroz_zapsane_dite.pdf

POZOR! Souhlasné prohlášení je nutno vyplnit osobně před matričním nebo zastupitelským úřadem ČR. Nelze zaslat poštou!

Vzory zápisů matričních událostí a matričních skutečností

Ověřená metodická pomůcka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Blíže k ní v sekci Služby pro matrikáře ( matrikaportal - Služby pro matrikáře).

Ke stažení zde: Vzory_zapisu_MSK.pdf


Informace k vyhledávání  v židovských matrikách


Praktické informace k postupu v případě domněnky, že se dohledávaná matriční informace nachází v židovských matrikách. Aktualizovaná verze metodického materiálu zpracovaného Krajským úřadem Libereckého kraje.

Ke stažení zde: Informace_-_zidovske_matriky__2_-2.docx