Informace pro občany z webů a portálů veřejné správy

Níže najdete tematicky řazené odkazy k řešení Vašich životních situacích na úseku matrik, jména a příjmení z oficiálních zdrojů
(zejm. Ministerstva vnitra). Jde o základní informace.

Narození
průvodce životní událostí narození dítěte

Co zařídit po narození dítěte - pruvodce.gov.cz


Manželství

pravidla a podmínky pro uzavírání a zápis do matriky

Občan na úřadě - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Dotazník k uzavření manželství viz sekce Užitečné dokumenty:

https://www.matrikaportal.cz/uzitecne-dokumenty/

Registrované partnerství
pravidla a podmínky pro vstup
a zápis do matriky

Občan na úřadě - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Dotazník ke vstupu do reg. partnerství viz sekce Užitečné dokumenty:

https://www.matrikaportal.cz/uzitecne-dokumenty/


Úmrtí

průvodce životní událostí úmrtí pro pozůstalé

https://pruvodce.gov.cz/umrti

Nahlížení do matričních knih
podmínky nahlížení do matričních knih a sbírek listin

https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

Vydávání matričních dokladů

podmínky vydávání matričních dokladů
(kdy, komu, za kolik atd.)

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Vydávání doslovných výpisů z matričních knih
podmínky vydávání doslovných výpisů z matričních knih

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)