Školení

Školení v oblasti matrik a vidimace a legalizace je celá řada. Níže jsou uvedena pouze ta, školení, která osobně zabezpečuji nebo ta, jejichž obsah a lektory osobně dobře znám a vím, že jsou vedena kvalitně. Tím jakkoli nezpochybňuji kvalitu jiných seminářů z těchto oblastí. Veškerá školení nabízená níže jsou akreditována Ministerstvem vnitra. Aktuální školení budu průběžně doplňovat.


Prezenční semináře k velké novele zákona
o matrikách

Připravujeme na podzim 2023, podrobnosti (termíny, místa konání, obsah školení) naleznete zde: VELKÁ NOVELA zákona o matrikách (vavs.cz) 


Vidimace a legalizace

10. října 2023 - online - podrobnosti zde:  „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ (vavs.cz)

14. prosince 2023 - online - podrobnosti zde:  „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ (vavs.cz)

e-learningové školení: Vidimace a legalizace - průvodce individuální přípravou ke zkoušce podle zákona o ověřování - podrobnosti naleznete zde: https://form.simpleshop.cz/2mnA/ 


Vedení matrik 

17. října 2023 - online (pro začátečníky) - podrobnosti zde:  „Vedení matrik pro začátečníky, webinář“ (vavs.cz)

23. listopadu 2023 - online (pro pokročilé) - podrobnosti zde:  „Vedení matrik pro pokročilé, webinář“ (vavs.cz)


Mezinárodní právo v matriční praxi

28. listopadu 2023 - online (pro pokročilé) - podrobnosti zde:  „Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik, webinář“  (vavs.cz)


Matrika, jméno a příjmení, aktuálně k metodickým informacím MV

momentálně bez termínu


Judikatura na úseku matrik

14. listopadu 2023 - Judikatura I. - online - podrobnosti zde: „Judikatura na úseku matrik I, webinář“ (vavs.cz)
 
8. prosince 2023 - Judikatura II.  - online - podrobnosti zde: „Judikatura na úseku matrik II, webinář.“ (vavs.cz)  
 
  

Svatební obřad od A do Z. Příprava, role a projev oddávajícího 

24. listopadu 2023 - prezenčně Brno - podrobnosti zde: „Svatební obřad od A do Z. Příprava, role a projev oddávajícího a matrikáře“ (vavs.cz)


Zvláštní matrika

 5. prosince 2023 - prezenčně Praha - podrobnosti zde:  „ZVLÁŠTNÍ MATRIKA prakticky, krok za krokem“ (vavs.cz)

 
 
Občanský zákoník v matričních agendách

12. prosince 2023 - online - podrobnosti zde:  „Občanský zákoník v matričních agendách, webinář“ (vavs.cz)


Matrika a matriční spisovna

7. prosince 2023 - online - podrobnosti zde: „Judikatura na úseku matrik II, webinář.“ (vavs.cz)

 

Příbuzenství, rodičovství a náhradní rodičovská péče v matriční praxi

momentálně bez termínu


 
Státní symboly a symboly územních samosprávných celků
Nematriční seminář, který se ale může hodit každému úředníkovi. Matrikářky navíc často působí při slavnostních obřadech, kde je česká státní symbolika i symbolika obcí užívána nebo třeba používají úřední razítka. Jediný akreditovaný seminář  v ČR pro úředníky věnovaný tomuto tématu.

momentálně bez termínu - plánováno na 1. pololetí 2024


Pomůcky pro práci
s mezinárodními smlouvami

Níže jsou zveřejněny pomůcky pro matrikáře/matrikářky pro práci s mezinárodními smlouvami. Skvělý přehled v excelové tabulce zpracovala  a ke  zveřejnění na Matrika portálu poskytla Bc. Pavlína Bartáková, která jej také průběžně bude aktualizovat. Seznam mezinárodních smluv a jejich relevantních ustanovení je zpracován Ministerstvem spravedlnosti ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Pro začínající nebo méně zkušené matrikáře/matrikářky doporučuji absolvovat školení Pavlíny Bartákové na téma Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik - pro začátečníky (viz sekce Služby pro matrikáře - Školení), kde práci s těmito pomůckami velmi srozumitelně vysvětluje. Zkušenější matrikáři/matrikářky se v materiálech zorientují jistě sami, ale mohou také v případě zájmu využít navazující školení na téma Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik - pro pokročilé.

Pokud jste v této excelové tabulce s mezinárodními smlouvami zaznamenali chybu či překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Metodika_uznavani_cizozemskych__listin_9-2023.xlsx
Stav tabulky k 1. 9. 2023 
Pozor! Soubor si stáhněte na svůj pevný disk, nelze jej pro jeho velikost otevřít v online náhledu. Pro stažení souboru klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, vyberte položku Otevřít v novém okně. 

V případě, že máte prohlížeč Chrome, soubor se Vám rovnou stáhne (najdete ve stažených souborech). V případě, že používáte prohlížeč Edge, otevře se Vám nové okno, kde je nahoře nad souborem položka Stáhnout soubor. Klikněte na ni a stáhněte soubor.

Upozorňuji, že tabulkový přehled není primárně určen pro tisk, ale pouze pro "nahlížení" v počítači. V tištěné verzi nemohou fungovat naskenovené odkazy s metodickými Informacemi Ministerstva vnitra u jednotlivých států uvedených v excelové tabulce.


Dvoustranne_konzularni_umluvy-1.docx

Prislusna_ustanoveni_ve_dvoustrannych_smlouvach_tykajici_se_osvobozeni_od_overovani-1.docx

 

Vzory zápisů matričních událostí
a matričních skutečností

V sekci Užitečné dokumenty naleznete vzory zápisů matričních událostí a matričních skutečností. Praxí ověřená skvělá pracovní pomůcka zpracovaná zaměstnankyněmi odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (kterou laskavě poskytly pro všechny k využití na Matrika portálu) obsahuje vzory zápisů matričních událostí a vzory dodatečných záznamů drtivé většiny matričních skutečností. Jde o vzory a je tedy nutno mít na paměti, že je v některých specifických případech bude potřeba mírně upravit v závislosti na konkrétní situaci. Pro naprostou většinu situací jsou však použitelné bez věcných úprav. 

Vzory jsou metodickou pomůckou a nejsou tedy právně závazné. Vyplňujete-li matriční zápisy jinak, neznamená to automaticky, že postupujete v rozporu se zákonem, zejména pokud jde o rozdíly v přesné textaci dodatečných záznamů a oprav před podpisem nebo po podpisu. V oddílech týkajících se identifikace zapisovaných osob je forma dána pevně a ve vzorech je důsledně respektována.

Veškeré osobní údaje uváděné ve vzorech jsou smyšlené! 

 Vzory jsou dostupné zdematrikaportal - Užitečné dokumenty