Školení

Školení v oblasti matrik a vidimace a legalizace je celá řada. Níže jsou uvedena pouze ta, školení, která osobně zabezpečuji nebo ta, jejichž obsah a lektory osobně dobře znám a vím, že jsou vedena kvalitně. Tím jakkoli nezpochybňuji kvalitu jiných seminářů z těchto oblastí. Veškerá školení nabízená níže jsou akreditována Ministerstvem vnitra. Aktuální školení budu průběžně doplňovat.

Dvoudenní seminář pro matriky
25. - 26. května 2023 - prezenčně - Hradec Králové - "setkávací" seminář pro matrikářky a matrikáře věnovaný podrobnému výkladu problematiky jména a příjmení. Jde o 2 akreditované semináře (absolventi získají 2 osvědčení).  Program bude obohacen o vystoupení PhDr. Žanety Dvořákové, Ph.D.oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český – znalecká praxe, s jakými žádostmi o jména se odborníci na odd. onomastiky ÚJČ nejčastěji setkávají a jak se postupuje při ověřování konkrétních jmen.

Cílem semináře je nejen poskytnout výklad ke zvoleným tématům, ale umožnit setkání matričních pracovníků a posílit tak vzájemné vazby mezi nimi.  První dvoudenní matriční seminář proběhl loni ve dnech 26. a 27. května 2022 - reference na něj zde: Reference (vavs.cz) a měl mezi posluchači velký úspěch. A moc si ho užily i lektorky.

Podrobnosti o letošním kurzu naleznete zde:   Dvoudenní seminář pro MATRIKY (vavs.cz)


Prezenční semináře k velké novele zákona
o matrikách

Připravujeme na podzim 2023, podrobnosti (termíny, místa konání, obsah školení) naleznete zde: <strong>VELKÁ NOVELA zákona o matrikách</strong> (vavs.cz) 


Vidimace a legalizace

20. dubna 2023 - online - podrobnosti zde722 Vidimace a legalizace od A do Z, webinář (vavs.cz)

27. dubna 2023 - prezenčně Praha - podrobnosti zde:  768 „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ (vavs.cz)

4. května 2023 - online (se zaměřením na podrobný výklad
e-legalizace) - podrobnosti zde: https://vavs.cz/753-vidimace-a-legalizace-od-a-do-z-webinar-e-legalizace-podrobne/

18. května 2023 - online - podrobnosti zde:  https://vavs.cz/732-vidimace-a-legalizace-od-a-do-z-webinar-pro-zacatecniky/

16. června 2023 - online - podrobnosti zde:  743 Vidimace a legalizace od A do Z, webinář (vavs.cz)


Mezinárodní právo v matriční praxi

14. dubna 2023 - online (pro pokročilé) - podrobnosti zde:  712 „Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik, webinář“ pro POKROČILÉ (vavs.cz)

11. května 2023 - online (pro začátečníky) - podrobnosti zde:   https://vavs.cz/729-mezinarodni-smlouvy-a-cizozemske-listiny-v-praxi-matrik-webinar-pro-zacatecniky/  

2. června 2023 - online (pro pokročilé) - podrobnosti zde:   738 „Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik, webinář“ pro POKROČILÉ (vavs.cz)


Příbuzenství, rodičovství a náhradní rodičovská péče v matriční praxi

9. května 2023 - online - podrobnosti zde:  710 „Příbuzenství, rodičovství a náhradní rodičovská péče v matriční praxi, webinář“ (vavs.cz)


Matrika, jméno a příjmení, aktuálně k metodickým informacím MV

25. dubna 2023 - online - podrobnosti zde:  724 Matrika, jméno a příjmení, aktuálně k metodickým informacím MV, webinář (vavs.cz)


Judikatura na úseku matrik

21. dubna 2023 - online (zaměřeno na vybranou českou i na mezinárodní/evropskou judikaturu) - podrobnosti zde:  723 Judikatura na úseku matrik II, webinář (vavs.cz)


Svatební obřad od A do Z. Příprava, role a projev oddávajícího 

16. května 2023 - prezenčně Praha - podrobnosti zde:  731 Svatební obřad od A do Z. Příprava, role a projev oddávajícího a matrikáře (vavs.cz)


Zvláštní matrika

18. dubna 2023 - prezenčně Praha - podrobnosti zde:  721 Zvláštní matrika prakticky, krok za krokem (vavs.cz)
 

13. června 2023 - prezenčně Olomouc - podrobnosti zde:  741 Zvláštní matrika prakticky, krok za krokem (vavs.cz)
 
 
Občanský zákoník v matričních agendách

15. června 2023 - online - podrobnosti zde:  742 Občanský zákoník v matričních agendách (vavs.cz)
 

Matrika a matriční spisovna

9. června 2023 - online - podrobnosti zde: https://vavs.cz/740-matrika-a-matricni-spisovna-webinar/


Pomůcky pro práci
s mezinárodními smlouvami

Níže jsou zveřejněny pomůcky pro matrikáře/matrikářky pro práci s mezinárodními smlouvami. Skvělý přehled v excelové tabulce zpracovala  a ke  zveřejnění na Matrika portálu poskytla Bc. Pavlína Bartáková, která jej také průběžně bude aktualizovat. Seznam mezinárodních smluv a jejich relevantních ustanovení je zpracován Ministerstvem spravedlnosti ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Pro začínající nebo méně zkušené matrikáře/matrikářky doporučuji absolvovat školení Pavlíny Bartákové na téma Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik - pro začátečníky (viz sekce Služby pro matrikáře - Školení), kde práci s těmito pomůckami velmi srozumitelně vysvětluje. Zkušenější matrikáři/matrikářky se v materiálech zorientují jistě sami, ale mohou také v případě zájmu využít navazující školení na téma Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik - pro pokročilé.

Pokud jste v této excelové tabulce s mezinárodními smlouvami zaznamenali chybu či překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Metodika_uznavani_cizozemskych__listin_2-2023__1_.xlsx
Stav tabulky k 23. 3. 2023 
Pozor! Soubor si stáhněte na svůj pevný disk, nelze jej pro jeho velikost otevřít v online náhledu. Pro stažení souboru klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, vyberte položku Otevřít v novém okně. 

V případě, že máte prohlížeč Chrome, soubor se Vám rovnou stáhne (najdete ve stažených souborech). V případě, že používáte prohlížeč Edge, otevře se Vám nové okno, kde je nahoře nad souborem položka Stáhnout soubor. Klikněte na ni a stáhněte soubor.

Upozorňuji, že tabulkový přehled není primárně určen pro tisk, ale pouze pro "nahlížení" v počítači. V tištěné verzi nemohou fungovat naskenovené odkazy s metodickými Informacemi Ministerstva vnitra u jednotlivých států uvedených v excelové tabulce.


Dvoustranne_konzularni_umluvy-1.docx

Prislusna_ustanoveni_ve_dvoustrannych_smlouvach_tykajici_se_osvobozeni_od_overovani-1.docx

 

Vzory zápisů matričních událostí
a matričních skutečností

V sekci Užitečné dokumenty naleznete vzory zápisů matričních událostí a matričních skutečností. Praxí ověřená skvělá pracovní pomůcka zpracovaná zaměstnankyněmi odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (kterou laskavě poskytly pro všechny k využití na Matrika portálu) obsahuje vzory zápisů matričních událostí a vzory dodatečných záznamů drtivé většiny matričních skutečností. Jde o vzory a je tedy nutno mít na paměti, že je v některých specifických případech bude potřeba mírně upravit v závislosti na konkrétní situaci. Pro naprostou většinu situací jsou však použitelné bez věcných úprav. 

Vzory jsou metodickou pomůckou a nejsou tedy právně závazné. Vyplňujete-li matriční zápisy jinak, neznamená to automaticky, že postupujete v rozporu se zákonem, zejména pokud jde o rozdíly v přesné textaci dodatečných záznamů a oprav před podpisem nebo po podpisu. V oddílech týkajících se identifikace zapisovaných osob je forma dána pevně a ve vzorech je důsledně respektována.

Veškeré osobní údaje uváděné ve vzorech jsou smyšlené! 

 Vzory jsou dostupné zdematrikaportal - Užitečné dokumenty