Úplné znění zákona o matrikách ve znění účinném od 1. 1. 2024

Ke stažení zde ve Wordu: UZ_ZoM_od_1_1_2024.docx 
nebo v pdf: UZ_ZoM_od_1_1_2024.pdf

Obsahuje:

  • zákon o matrikách se změnami účinnými od 1. 1. 2024 (pozdější změny nejsou vyznačeny)
  • ustanovení občanského zákoníku dotčená změnami
  • ustanovení zákona o správních poplatcích dotčená změnami
  • ustanovení zákona o ověřování dotčená změnami
Upozornění: Jediný závazný text je text novely publikovaný ve Sbírce zákonů. 

Úplné znění jsme se snažili zpracovat maximálně pečlivě, naleznete-li v něm nějakou nesrovnalost, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře:  matrikaportal - Kontakt


Úplné znění matriční vyhlášky ve znění účinném od 1. 1. 2024

Ke stažení zde: UZ_vyhlaska_novelizovana_pozn.pdf

Upozornění: Jediný závazný text je text novely publikovaný ve Sbírce zákonů. 

Úplné znění jsme se snažili zpracovat maximálně pečlivě, naleznete-li v něm nějakou nesrovnalost, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře:  matrikaportal - Kontakt

V elektronické verzi vyhlášky je u § 33 odst. 2 písm. d) vložena poznámka k věkové hranici souhlasu nezletilého.


Platnost vzorů matričních tiskopisů
Ke stažení zde: Vzory_matr__tiskopisu_vcetne_zmen__1_.docx

Změny ve správních poplatcích na úseku matrik a ověřování

Tabulkový přehled změn ve správních poplatcích na úseku matrik a ověřování účinných od 1. 1. 2024

Ke stažení zde: Prehled_spravnich_poplatku_-_Matrika_portal.docx


Správní poplatky spojené s uzavíráním manželství a vstupem do partnerství

Metodická pomůcka zpracovaná pracovnicemi Krajského úřadu Libereckého kraje, které ji laskavě poskytly k použití pro všechny na Matrika portál

Ke stažení zde: 
Spravni_poplatky__od_1_1__2024_snatky-1.docx


Souhlasné prohlášení o určení otcovství - nenarozené dítě

Nový povinný vzor stanovený matriční vyhláškou ve znění od 1. 1. 2024, ke stažení zde: souhl_prohl_otcovstvi1.docx

Souhlasné prohlášení o určení otcovství - narozené dítě dosud nezapsané v knize narození

Nový povinný vzor stanovený matriční vyhláškou ve znění od 1. 1. 2024, ke stažení zde: souhl_prohl_otcovstvi2.docx

Souhlasné prohlášení o určení otcovství - narozené dítě již zapsané v knize narození

Nový povinný vzor stanovený matriční vyhláškou ve znění od 1. 1. 2024, ke stažení zde: souhlas_prohlaseni3.docx


Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - nenarozené dítě

Nový povinný vzor stanovený matriční vyhláškou ve znění od 1. 1. 2024, ke stažení zde: dohoda_16aZoM_nenarozene_dite.docx

Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - narozené dítě dosud nezapsané v knize narození

Nový povinný vzor stanovený matriční vyhláškou ve znění od 1. 1. 2024, ke stažení zde: dohoda_16a_narozene_nezapsane.docx

Prohlášení podle § 16a zákona o matrikách (tzv. trojdohoda) - narozené dítě již zapsané v knize narození

Nový povinný vzor stanovený matriční vyhláškou ve znění od 1. 1. 2024, ke stažení zde: dohoda_16a_zapsane_dite.docx

Vzory zápisů do matričních knih k § 16a zákona o matrikách

Zcela nezávazné vzory záznamů do oddílů Záznamy a opravy před podpisem a Dodatečné záznamy a opravy opatřené stručnými poznámkami. Ke stažení zde: Vzory_zapisu_do_KN_16a_ZoM.docx

Nejde o závazné vzory metodického orgánu, ale pouze o vzory zpracované soukromými subjekty provozujícími Matrika portál. Jejich cílem je pouze poskytnout inspiraci matričním úřadům při zápisu prohlášení podle § 16a zákona o matrikách do doby nastavení metodiky ze strany krajských úřadů, případně Ministerstva vnitra.

Vzory  dodatečných zápisů do matričních knih k přechodným ustanovením k velké novele zákona o matrikách - opravy rodných příjmení

Nezávazné vzory dodatečných zápisů do knih narození k přechodným ustanovením k části první, čl. II bodům 2. a 3. zákona č. 414/2023 Sb. - k novele zákona o matrikách (opravy rodných příjmení)  - dostupné zde: 
VzoryPU_body_2a3_novelaZOM.docx

Doplnění k prezenčním školením k novele zákona o matrikách pořádaným agenturou VAVS

Informace ke změnám, ke kterým došlo u návrhu novely zákona o matrikách v průběhu podzimu 2023 - zde: Matrika_portal__1_.docx