Volně dostupné publikace

Základy matričního práva

Praktický průvodce zejména pro úředníky chystající se na matriční zkoušku podle zákona o matrikách. Úplné základy matričního práva.

Volně ke stažení zde:  Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy - Národní plán obnovy (mvcr.cz) (v části Metodické materiály)


Praktický průvodce základy matričního práva pro ZOZ

Studijní pomůcka pro přípravu matriční části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství. Aktualizovaná a podrobnější verze příručky Základy matričního práva.

Volně ke stažení zde:  sys_media_5826.pdf (institutpraha.cz)

nebo zde: Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy - Národní plán obnovy (mvcr.cz) (v části Metodické materiály)

Vidimace a legalizace

Praktický průvodce zejména pro úředníky chystající se na zkoušku z ověřování. Velmi podrobně zpracované a s řadou ilustrativních příkladů.

POZOR! neobsahuje novely zákona o ověřování účinné od 1.7.2022. Aktualizace příručky se právě zpracovává.

Volně ke stažení zde:   sys_media_5732.pdf (institutpraha.cz)

nebo zde:  Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy - Národní plán obnovy (mvcr.cz) (v části Metodické materiály)


Autorizovaná konverze dokumentů

Praktický průvodce ke konverzi elektronických a listinných dokumentů. Podrobné a velmi srozumitelné zpracování s řadou příkladů.

Volně ke stažení zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/konverze-elektronickych-a-listinnych-dokumentu-prakticky-pruvodce-a-radce-urednika.aspx