O nás

Matrika portál - soukromá platforma směřující ke zlepšení informovanosti matrikářů, občanů i cizinců v oblasti matrik, jména a příjmení. Okrajově se věnuje i problematice vidimace a legalizace. 

Matrika portál je provozován níže jmenovanými v jejich volném čase a na jejich vlastní náklady. Neslouží jako poradna. Jeho prostřednictvím nelze získávat matriční doklady nebo údaje zapsané v konkrétních matričních knihách.


Jitka Morávková (zřizovatelka a provozovatelka Matrika portálu)

Právnička specializující se na veřejnou správu. Zaměřuje se především na oblast matrik, jména a příjmení, správního řízení, správního trestání, státních symbolů ČR a veřejných sbírek. V letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí oddělení matrik a ověřování. 

Od roku 2003 dosud je lektorkou a zkušební komisařkou Institutu pro veřejnou správu Praha. Od podzimu 2021 se věnuje převážně lektorské činnosti, vzdělávacím projektům a poradenství zejména v oblasti veřejné správy.

Je spoluautorkou publikace Statusové věci občanů (nakl. Wolters Kluwer, Praha 2008), autorkou příručky Základy matričního práva [blíže viz zde:  matrikaportal - Publikace (mozellosite.com)], Praktického průvodce základy matričního práva pro ZOZ [blíže viz zde: matrikaportal - Publikace] a autorkou a spoluautorkou cca patnácti odborných článků z oblasti veřejné správy.


Pavlína Bartáková
Od roku 1984 do podzimu 2022 pracovala na úseku matrik, jména a příjmení a ověřování postupně u všech stupňů úřadů (na obecním úřadě, městském úřadě, magistrátu města, krajském úřadě a Ministerstvu vnitra, oddělení matrik a ověřování). Byla také lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha pro odbornou přípravu ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství. Podílela se též na realizaci předvýjezdových školení konzulárních úředníků.

Je autorkou praktického průvodce „Vidimace a legalizace“ vydaného Ministerstvem vnitra /Publikace - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) / a zpracovatelkou mnoha metodických materiálů a pomůcek na úseku matrik a ověřování [Metodika na úseku ověřování - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)]. Řadu let se věnuje školicí činnosti na úseku vidimace, legalizace a matrik.

Od konce roku 2022 aktivně spolupracuje na tvorbě Matrika portálu.